หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สินค้าโอทอป องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
จากโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน กิจกรรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก (โครงการต่อยอด) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ทั้งสองรุ่นนั้น
ตอนนี้ได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยการวางจำหน่ายจริงที่หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณริมทางถนนสายสุโขทัย-กำแพงเพชร)
ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชาวบ้านในชุมชน สามารถเยี่ยมชมได้ครับ แถมยังช่วยรักษ์โลกอีกด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)