หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
นายสำรวย การะเวก
ประธานสภา อบต.คุยบ้านโอง
 
นายชัยวัฒน์ บดีรัฐ
รองประธานสภา อบต.คุยบ้านโอง
 
นายคะนอง หอมรื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายบำรุง นุ่มเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายวิเชียร บดีรัฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นายยงยุทธ โมลาลาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสมชาย ไพโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายจรัญ มาน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายประพัฒน์พนธ์ อินเมฆ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายดอกจอก ศรัทธานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายชัยวัฒน์ บดีรัฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นายพยัพ อุดมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายทองน้อย รอดเขียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายชัยยศ ไพโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
นายสำรวย การะเวก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายเฉลียว กระต่ายทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายบุญเลิศ เกษวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com