หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ร่วมแสดงความยินดีค่าราชการโอนย้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ดาวน์โหลด
ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
รวมไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน ในปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)