หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง พร้อม สมาชิกอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบถุงยังชีพ จำนวน 97 ถุง ให้กับผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงอยู่ในระหว่างกักตัว (โควิด-19) จำนวน 97 คน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ อสม ส่งมอบให้กับ ผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงอยู่ในระวังกักตัว (โควิด-19) จำนวน 97 คน ด้วยความห่วงใย จาก นายชอบ รอดกสิกรรม ..อ่านต่อ
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย ได้นำถุงยังชีพ จากเหล่ากาดชาดจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15 ถุง โดยมี นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนรับมอบ แทนผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงที่กักตัว หมู่.5 และ หมู่ ม.8 และให้ เจ้าหน้าที่ อสม.ส่งมอบให้กับผู้อยู่กลุ่มเสี่ยง ดำเนินการต่อไป ..อ่านต่อ
 
วันที่ 13 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ภายใต้การบริหารงานของนายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2564 ..อ่านต่อ
 
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
 
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นาชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย
 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.คุยบ้านโอง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ภายใต้การบริหารงานของ นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ร่วมกับผู้นำท้องที่ตำบลคุยบ้านโอง ดำเนินการจัดโครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งนำสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และประชาชนในตำบลเข้าร่วมโครงการใรครั้งนี้ ณ วัดรัตนปทุม วัดไร่ดง และวัดไร่ปรือวนาราม อำเภอพรานกระต่าย
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำท้องที่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา (พิธีการช่วงเช้า และพิธีการช่วงค่ำ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
 
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด สถานที่ราชการ วัดและพื้นที่ภายในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
 
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นผู้นำ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยบ้านโอง
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำโดย นายชอบ รอดกสิกรรม พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดย นายกชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2563 โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการบูรณาการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้แผนพัฒนาหมู่บ้านของตำบลคุยบ้านโอง สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุนทร อุ่นใจ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยนายกชอบ รอดกสิกรรม นายก อบต.คุยบ้านโอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการจัดโครงการ ครั้งนี้ได้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับขยะอันตราย/ขยะพิษ
 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 28 ธันวาคม พศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำโดย นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง พร้อม พนักงาน/ข้าราชการ/สมาชิก อบต /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบลคุยบ้านโอง เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี จำนวน 1445 ใบ
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชอบ รอดกสิกรรม นายกค์องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ทำบุญุตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดไร่ด่ง และดำเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชอบ รอดกสิกรรม นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง พร้อม สมาชิก อบต. , พนักงาน และ อปพร. ร่วมเปิดด่าน 7 วันอันตราย และจุดบริการประชาชน ตามโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักด ีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 องค์การบริการส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยนายก ชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การีริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง กำนันตำบลคุยบ้านโอง และผู้ใหญ่บ้านตำบลคุยบ้านโองทุกหมู่บ้าน ร่วมกันออกหน่วยบริการอำเภอ.. ยิ้มเคลื่อนที่และคาราวานแก้จน ณ ศาลาวัดไร่ดง หมู่ที่ 2 บ้านไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.คุยบ้านโอง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้ดำเนินการจัดโครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดรัตนปทุม เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย ทีมีมาตั้งแต่อดีตกาลให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
 
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ดำเนินการจัดโครงการสายสัมพันธ์งานวิชาการปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก นายชอบ รอดกสิกรรม นายก อบต.คุยบ้านโองเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนำคณะผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียนเข้าชมกิจกรรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 25 กันยายน 2562 เหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะ /นายกชอบ รอดกสิกรรม / อสม.คุยบ้านโอง /รพ สต. คุยบ้านโอง /ปลัดอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่มอบเงินและถุงยังชีพให้แด่ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 20 กันยายน 2562 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการศึกษา ของเด็กนักเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง จึงดำเนินการจัดโครงการค่ายวิชาการ ค่ายคณิตศาสตร์ ระว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนำนักเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
วันที่ 16 กันยายน 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคุยบ้านโอง โดยได้รับเกียรติจาก นายชอบ รอกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เป็นประธานกล่าวเปิกโครงการ และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรัก ความสามัคคีกัน และห่างไกลจากยาเสพติด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)