หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กและได้รับเกียรติจาก นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง กล่าวเปิดโครงการและมอบของขวัญ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสาภ อบต. และของขวัญจากพี่ๆ พนักงาน ขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างดียิ่ง
 
วันที่ 28 ธันวาคม พศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำโดย นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง พร้อม พนักงาน/ข้าราชการ/สมาชิก อบต /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบลคุยบ้านโอง เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี จำนวน 1445 ใบ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชอบ รอดกสิกรรม นายกค์องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ทำบุญุตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดไร่ด่ง และดำเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชอบ รอดกสิกรรม นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง พร้อม สมาชิก อบต. , พนักงาน และ อปพร. ร่วมเปิดด่าน 7 วันอันตราย และจุดบริการประชาชน ตามโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักด ีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 องค์การบริการส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยนายก ชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การีริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง กำนันตำบลคุยบ้านโอง และผู้ใหญ่บ้านตำบลคุยบ้านโองทุกหมู่บ้าน ร่วมกันออกหน่วยบริการอำเภอ.. ยิ้มเคลื่อนที่และคาราวานแก้จน ณ ศาลาวัดไร่ดง หมู่ที่ 2 บ้านไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.คุยบ้านโอง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้ดำเนินการจัดโครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดรัตนปทุม เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย ทีมีมาตั้งแต่อดีตกาลให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
 
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ดำเนินการจัดโครงการสายสัมพันธ์งานวิชาการปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก นายชอบ รอดกสิกรรม นายก อบต.คุยบ้านโองเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนำคณะผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียนเข้าชมกิจกรรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 25 กันยายน 2562 เหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะ /นายกชอบ รอดกสิกรรม / อสม.คุยบ้านโอง /รพ สต. คุยบ้านโอง /ปลัดอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่มอบเงินและถุงยังชีพให้แด่ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลคุยบ้านโอง
 
วันที่ 20 กันยายน 2562 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการศึกษา ของเด็กนักเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง จึงดำเนินการจัดโครงการค่ายวิชาการ ค่ายคณิตศาสตร์ ระว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนำนักเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
วันที่ 16 กันยายน 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคุยบ้านโอง โดยได้รับเกียรติจาก นายชอบ รอกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เป็นประธานกล่าวเปิกโครงการ และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรัก ความสามัคคีกัน และห่างไกลจากยาเสพติด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com